РЕШЕНИЕ

SIA “Riverpark” LĒMUMS Nr.1/02-2021

SIA „Riverpark”
Reģ.Nr.40103946021,
juridiskā adrese Maskavas ielā 1,
Rīga, LV-1010

Rīgā, 2021 gada 25.oktobrī.

LĒMUMS Nr.1/02-2021

par maksas autostāvvietas lietošanas noteikumu izdošanu un apstiprināšanu


Pamatojoties uz AS „Rīgas Centrāltirgus” un SIA „Riverpark” starpā noslēgtā 2016.gada 11.janvāra Nomas līguma, SIA „Riverpark” nolemj izdot SIA „Riverpark” apsaimniekotās maksas autostāvvietas, kas atrodas AS Rīgas Centrāltirgus teritorijā - Centrāltirgus ielā, maksas autostāvvietas lietošanas noteikumus, kuri stājas spēkā 2021.gada 01.novembrī (turpmāk lēmumā – Noteikumi).

Ņemot vērā minēto SIA „Riverpark” nolemj apstiprināt Noteikumus (Noteikumu teksts ar nosaukumu Maksas autostāvvietas lietošanas noteikumi - pielikumā).

Tāpat SIA „Riverpark” nolemj apstiprināt Noteikumu satura izvilkuma tekstu, kas izvietojams autostāvvietā, kā informatīvs materiāls autostāvvietas lietotājiem (izvilkuma materiāla teksts – pielikumā).

Noteikumi ir sagatavoti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

SIA „Riverpark” valdes loceklis
Ketija Deržaveca.

SIA “Riverpark” LĒMUMS Nr.1/03-2021

SIA „Riverpark”
Reģ.Nr.40103946021,
juridiskā adrese Maskavas ielā 1,
Rīga, LV-1010

Rīgā, 2021 gada 25.oktobrī.

LĒMUMS Nr.1/3-2021

par maksas autostāvvietas prečupiegādes autotransporta kustības organizēšanai un īstermiņa
stavvietu darbības nodrošināšanai preču pegādes vajadzībām izdošanu un apstiprināšanu.


Pamatojoties uz AS „Rīgas Centrāltirgus” un SIA „Riverpark” starpā noslēgtā 2019.gada 1.oktobrī Nomas līguma Nr. 02-05/74/19, SIA „Riverpark” nolemj izdot SIA „Riverpark” apsaimniekotās maksas autostāvvietas preču piegādes autotransporta kustības organizēšanas un īstermiņa stavvietu darbības nodrošināšanu preču piegādes vajadzībām, kas atrodas AS Rīgas Centrāltirgus teritorijā - Centrāltirgus ielā 1, (Kanāls) maksas autostāvvietas lietošanas noteikumus, kuri stājas spēkā 2021.gada 01.novembrī (turpmāk lēmumā – Noteikumi).

Ņemot vērā minēto SIA „Riverpark” nolemj apstiprināt Noteikumus (Noteikumu teksts ar nosaukumu Maksas autostāvvietas prečupegādes, autotransporta kustības organizēšanas un īstermiņa stavvietas darbības nodrošināšanas preču piegādes vajadzībām lietošanas noteikumi - pielikumā).

Noteikumi ir sagatavoti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

SIA „Riverpark” valdes loceklis
Ketija Deržaveca.